Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
ТОВ «СП ЮКОЙЛ»

ТОВ «СП ЮКОЙЛ»

Юридична адреса: 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова
буд. 3А; заявлене місце провадження господарської діяльності: Запорізька обл.,

м. Запоріжжя, вул. Базова, буд. 1в.

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, утилізація) 18.04.2012.

Ідентифікаційний код (номер) 31852954.

ТОВ «СП ЮКОЙЛ» було проведено плановий захід контролю з додержання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами у період з 12.12.2016 по 16.12.2016.

Перевіркою встановлено нечисленні порушення вимог Ліцензійних умов та надано Розпорядження Мінприроди щодо їх усунення.

Back to top