Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»

ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ»

Юридична адреса: 69002, м. Запоріжжя,
вул. Червоногвардійська, буд. 40; фактичне місце провадження господарської діяльності: 69000, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 27.

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження) від 08.01.2014.

Ідентифікаційний код (номер) 38563155;

ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ» було проведено плановий захід контролю з додержання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами у період з 12.12.2016 по 16.12.2016.

Перевіркою було виявлено нечисленні порушення вимог Ліцензійних умов та надано Розпорядження Мінприроди щодо їх усунення.

 

Back to top