Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
ТОВ «Баярд»

ТОВ «Баярд»

Юридична адреса та фактичне місце провадження господарської діяльності.

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання)
від 16.10.2013.

Ідентифікаційний код (номер) 32479875;

ТОВ «Баярд» було проведено плановий захід контролю з додержання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами у період з 28.11.2016 по 02.12.2016.

При проведенні планового заходу контролю встановлено, що
ТОВ «Баярд» здійснює поводження з небезпечними відходами шляхом збирання з водного транспорту підсланевих (трюмних) і лляльних вод, транспортування та їх передачу спеціалізованим підприємствам. Збір та транспортування відходів нафтопродуктів здійснюється теплоходом СВМ-3. Для стоянки та перекачування відходів нафтопродуктів підприємство орендує місце на причалі за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1, яка не була зазначена у жодному документі, що подавалась підприємством разом із заявою про отримання ліцензії.

Згідно пункту першого постанови Кабінету Міністрів України
від 13.07.2016 № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» Ліцензійні умови не поширюються на ліцензування господарської діяльності з перевезення небезпечних відходів. Таким чином, здійснювана підприємством господарська діяльність з 13.07.2016 року не є предметом регулювання даних Ліцензійних умов.

23.12.2015 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом» № 1186, що регулює провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних відходів морським транспортом.

Окрім того перевіркою встановлено порушення ряду вимог Ліцензійних умов, невідповідність матеріально-технічної бази та відсутність частини документів дозвільного характеру, наявність яких передбачена Ліцензійними умовами та чинним законодавством.

За результатами перевірки Мінприроди прийнято рішення від 09.12.2016 № 502 про анулювання ліцензії.

Back to top