Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
МПП «Рада»

МПП «Рада»

(юридична адреса: 08200, Київська область, м. Ірпінь,
вул. Тургенівська, буд. 25, заявлене місце провадження господарської діяльності: Київська область, м. Буча, вул. Кірова, 99).

Ідентифікаційний код (номер) 13736978;

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація) від 10.06.2015.

В порушення ч.1 п. 11 Ліцензійних умов підприємством не надано матеріали ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки. Надано лист МПП «Рада» від 20.09.2016 № 1174 до ГУ Держпраці у Київській області стосовно надання інформації щодо включення об’єкту до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки.

У зв’язку з виявленим Мінприроди видано розпорядження від 27.09.2016 про усунення порушень Ліцензійних умов.

 

 

 

 

 

Перелік наявної матеріально-технічної бази відповідає переліку, що був заявлений у документах для отримання ліцензії.

Зазначене в Акті підтверджується фотоматеріалами.

Акт складено на 3 аркушах у двох примірниках.

 

Шкамардіна А. О.                                                                       ______________

 

Курник І.М.                                                                                ______________

 

З актом ознайомлений, один примірник отримав:

Директор МПП «Рада»

                                                          

______________________________________

 

Back to top