Друк
19 червня
17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами
Основна категорія: Новини

17 червня відзначається міжнародною спільнотою як Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами.

Цього року він проходить під гаслом: «Наша земля! Наш дім! Наше майбутнє!»

Деградація земель та опустелювання вже давно набули глобального виміру та є одними з найбільших викликів для сталого розвитку людства, спричиняючи серйозні проблеми як екологічного, так і соціально-економічного характеру, включаючи голод та вимушену міграцію населення.

Щорічно людство продовжує втрачати 12 мільйонів гектарів земель та 75 мільярдів тон родючих ґрунтів, на яких можна було б отримувати 20 млн. тон зерна. Від опустелювання деградації земель та посух безпосередньо страждають близько 1,5 мільярдів людей, а від нестачі води - до 40 % населення земної кулі. Щохвилини у світі деградує 10 га ґрунтів; опустелювання зазнають 23 га земель; емісія вуглецю підвищується на 6150 тон; від голоду вмирає 16 людей, з яких 12 дітей.

Згадані проблеми є надзвичайно гострими в Україні.

Водною та вітровою ерозією уражені близько 57 відсотків території країни; понад 12 відсотків земель страждають від  підтоплення.

За різними критеріями забрудненими є близько 20 відсотків українських земель. Щороку фіксується майже 23 тис. випадків зсувів. Внаслідок абразії руйнується до 60 відсотків узбережжя Азовського і Чорного морів та 41 відсоток берегової лінії дніпровських водосховищ. Більш як 150 тис. гектарів земель порушені внаслідок гірничодобувної та інших видів діяльності. Кількість підземних і поверхневих карстопроявів становить близько 27 тисяч.

Причини такої ситуації мають комплексний характер та історичні передумови. Особливо слід відзначити порушення екологічно збалансованого співвідношення між основними видами земельних угідь, а саме: сільськогосподарськими угіддями (а у їх складі між площами ріллі, сіножатей пасовищ та ін.), лісами тощо, використання недосконалих технологій в сільському господарстві, промисловості, енергетиці, транспортній та інших галузях господарства, орієнтацію на досягнення коротко та середньострокових економічних вигод, ігноруючи  природоохоронну складову  та  негативні наслідки у довгостроковій перспективі.

Довідково:

Україна є 44 за величиною  території країною світу. У той же час  за площею орних земель (32,5 млн. га) – вона посідає 9 місце, поступаючись лише таким країнам як США (170,4 млн. га), Індія (158,6 млн. га), Китай (140,6 млн. га),  Росія (121,5 млн. га), Бразилія (59,5 млн. га), Канада (45,1 млн. га), Австралія (44,2 млн. га) та Нігерія (36,5 млн. га).- а за рівнем розораності її земель (53,9%) – займає одне з перших місць у Світі.

 З метою розв’язання проблем у сфері використання та охорони земель та реагування на сучасні  виклики  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 271-р. було ухвалено внесений Мінприроди Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням (далі - НПД).

Нормативно-правовими актами України визначені завдання щодо:

- збільшення до 2020 року площі заліснення до 17 % території країни та досягнення на перспективу показника оптимальної лісистості – 20%;

- збільшення площі сіножатей і пасовищ до 15,8 % території країни;

- зменшення до 2020 року в середньому на 5-10 % площі орних земель.

На жаль, обсяги виконання відповідних завдань залишаються вкрай недостатніми. Зі звітами заінтересованих органів про впровадження НПД можна ознайомитися за посиланням.

З метою підвищення ефективності державної політики з питань сталого використання та охорони земель Кабінет Міністрів України постановою від 18 січня 2017 року № 20 утворив Координаційну раду з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням.

З урахуванням рішень Генеральної асамблеї ООН та Конференції Сторін Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням (далі - КБО) та відповідно до НПД  в Україні опрацьовується питання встановлення добровільних  національних завдань щодо досягнення нейтрального рівня деградації земель (далі - НРДЗ).

На сьогодні, вже понад 100 країн приєдналися до процесу встановлення таких завдань, який підтримується Секретаріатом КБО за участі багатосторонніх та двосторонніх партнерів (Аргентина, Мексика, Китай, Італія, Туреччина, Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та ін.).

Довідково:

25 вересня 2015 року резолюцією № 70/1 Генеральної асамблеї ООН затверджено документ «Перетворення нашого світу: Порядок денний сталого розвитку на період до 2030 року», яким  визначено 17 цілей сталого розвитку (далі – ЦСР).

Серед них, ЦСР 15, що містить завдання 15.3:

«До 2030 року боротися  з опустелюванням, відновлювати деградовані землі та грунти, включаючи землі уражені внаслідок опустелювання, посух і повеней, та прагнути досягти нейтрального рівня деградації земель в Світі».

Рішенням № 3 12-ї Конференції Сторін Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням (далі - КБО), присвяченому інтеграції ЦСР та відповідних завдань у процес впровадження КБО  (жовтень 2015, м. Анкара, Туреччина), було затверджено  визначення  терміну НРДЗ («land degradation neutrality» ).

«НРДЗ - це стан, коли кількість та якість земельних ресурсів, необхідних для підтримання екосистемних функцій і послуг та підвищення продовольчої безпеки, залишається сталою або збільшується у визначених часових і просторових рамках та екосистемах».

Сторонам КБО запропоновано сформулювати добровільні  завдання щодо досягнення НРДЗ відповідно до їх національних обставин  і пріоритетів розвитку та звітувати про їх встановлення і досягнення у майбутньому.

Нравится