Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
YT_WEDNESDAY, 21 YT_AUGUST 2019
12 червня
На базі В НПП «Гуцульщина» пройшла Міжнародна наукова конференція
Основна категорія: Новини

8 червня 2017 року в м. Косові на Івано-Франківщині відбулася Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 15-й річниці НПП «Гуцульщина»: «Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат.

Від Мінприроди  у конференції взяв участь  радник міністра Віктор Клід, який виступив з вітальним словом від імені Міністра екології та природних ресурсів України Семерака О.М. та побажав учасникам конференції успіхів та плідної праці.

Під час пленарного засідання  в.о. директора НПП «Гуцульщина» Юрій  Стефурак розповів про 15-річну діяльність НПП «Гуцульщина».

В конференції взяли участь 87 науковців з 13 інститутів та університетів України, 5 Національних природних парків, Карпатського біосферного заповідника, Кременецького ботанічного саду, та представники з Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської області, Косівської районної державної адміністрації, Косівської районної ради, Косівської центральної районної бібліотеки. В тому числі 5 докторів наук, 20 кандидатів наук та 6 директорів різних установ.

Після пленарного засідання відбулися 3 секційні засідання за наступними темами:

  1. Вивчення, охорона та збереження флористичного і фауністичного різноманіття Карпат.
  2. Мікологічні дослідження.
  3. Географічні дослідження. ГІС-технології на природно-заповідних територіях. Дослідження та охорона об’єктів історико-археолого-культурної спадщини Карпат. Роль природно-заповідних об’єктів у збалансованому розвитку гірських територіальних громад. Екоосвітня та рекреаційна діяльність.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: д. б. н., проф., академік економічної Академії наук України, Заслужений природоохоронець України, заступник директора з наукової роботи Карпатського біосферного заповідника Гамор Ф.Д., д. с-г н. проф. академік керівник Центрального відділення Лісівничої академії наук України директор ННІ ЛГіСПГ Національного університету біоресурсів і природокористування України Лакида П. І., дійсний чл. Лі­сів­ни­чої ака­де­мій на­ук Укра­їни д. б. н., про­ф., Зас­лу­же­ний лі­сів­ник Ук­ра­їни, ди­рек­тор Ук­ра­їнсь­ко­го на­уко­во-дос­лід­но­го ін­сти­ту­ту гірсь­ко­го лі­сів­ниц­тва ім. П. С. Пас­тер­на­ка Парпан В. І. та директор Карпатського біосферного заповідника Рибак М.П.

Після секційних засідань відбулося підбиття підсумків Міжнародної науково-практичної конференції та прийняття резолюції.

Back to top