Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
YT_WEDNESDAY, 22 YT_MAY 2019
30 вересня
У відповідь на безпідставну критику в статті "Незграбно працюєте", що вийшла 19.09.2014 в газеті «Дзеркало тижня» Міністерство екології та природних ресурсів України повідомляє наступне
Основна категорія: Прес-центр

Згідно з постановою Кабінета Міністрів України від 17.09.2002 № 1393 ДК "Укрекокомресурси" підпорядковується Кабінету Міністрів України.

Окрім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 915 «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини» (далі Постанова КМУ) підприємства, установи та організації усіх форм власності, які використовують в Україні тару і пакувальні матеріали або імпортують їх разом з продукцією, зобов'язані або самостійно з дотриманням вимог законодавства забезпечити приймання та утилізацію використаних тари і пакувальних матеріалів або укласти з компанією "Укрекокомресурси"договори про організацію їх збирання, заготівлі та утилізації. Плата за ці послуги зараховується на спеціальний рахунок, відкритий вказаною компанією в Державному казначействі. Напрями використання цих коштів визначає Кабінет Міністрів України, контроль за цільовим використанням зазначених коштів здійснює Державна фінансова інспекція, її територіальні органи та наглядова рада, персональний склад якої затверджує Кабінет Міністрів України. З чого прямо слідує, що ДК "Укрекокомресурси" непідконтрольне Міністерству екології та природних ресурсів України. 

З метою врахування громадської думки та для упередження і запобігання функціонуванню можливих корупційних схем, Мінприроди розробило та погодило з усіма заінтересованими центральними органами виконавчої влади відповідний проект рішення Уряду щодо переведення ДК «Укрекокомресурси» під власне підпорядкування. Станом на сьогодні рішення щодо цього проекту документа Урядом досі не ухвалено. Також, для з`ясування ситуації, що склалася на ринку послуг з утилізації тари та упаковки, Міністерство проводило профільні наради, однак жоден представник компанії на них так і не з`явився.

Відповідно до Положення про Державну екологічну інспекцію України, державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства про поводження з відходами (в тому числі збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення та захоронення відходів) здійснює Держекоінспекція України. Здійснення такого контролю за упаковкою та її відходами є вкрай актуальним питанням в умовах, коли ліцензії на збирання та заготівлю відходів як вторинної сировини скасовано (Законом України від 09.04.2014 № 1193-VII).

Однією з ключових перепон на шляху до встановлення прозорих процедур і документом, що найбільше викликав невдоволення суб’єктів господарювання, є спільний наказ Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державної митної служби України від 30.07.2009 789/414/709 «Про затвердження Порядку здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах».

Цей наказ, як такий, що не забезпечує прозорої і конкурентної процедури господарювання, за ініціативи Мінприроди спільно з Мінекономрозвитку і Міндоходів нещодавно було скасовано, але невдовзі, всупереч думки профільних міністерств та громадськості, суд поновив чинність цього документа.

Крім того, робоча група, створена Міністерством екології та природних ресурсів України, до складу якої увійшли представники центральних органів виконавчої влади і роботодавців, розробила проект Закону України «Про упаковку та відходи упаковки». Метою проекту є встановлення правових основ та гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу у сфері поводження з упаковкою та її відходами, а саме директиві ЄС № 94. Фахівці Мінприроди та експерти підготували даний законопроект з урахуванням провідного європейського досвіду, що базується на принципі розширеної відповідальності виробника. Це має сприяти запровадженню в Україні системи роздільного збирання, комплексної переробки та утилізації відходів упаковки, збільшити обсяги її використання як вторинної сировини, створити умови для добросовісної конкуренції між суб’єктами господарювання у цій галузі та використати європейській досвід функціонування такої системи.

Враховуючи вищезазначене, така критика Мінприроди є безпідставною, адже Міністерство екології та природних ресурсів робить усе, аби система утилізації відходів як вторинної сировини була прозорішою та зрозумілішою у застосуванні суб’єктами господарювання та відповідала стандартам Європейського Союзу.

Back to top