Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
YT_WEDNESDAY, 21 YT_AUGUST 2019
22 березня
За 18-19 березня 2013 року
Основна категорія: Прес-центр
Депутат Рады И.Сех ("Свобода") просит Кабмин признать промышленный район Борислава Львовской области зоной чрезвычайной экологической ситуации

Українські Новини 19.03.13,  14:25

Депутат Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Свобода", председатель комитета по вопросам экологической политики Ирина Сехпросит Кабинет Министров признать промышленный район Борислава Львовской области зоной чрезвычайной экологической ситуации. Об этом сказано в сообщении львовской областной организации "Свободы".

И. Сех обратилась к Кабинету Министров по поводу необходимости ликвидации экологических и социальных последствий длительной добычи нефти и озокерита в Бориславе на Львовщине. По данным Сех, в Верховную Раду обратились депутаты Бориславского городского совета, которые обеспокоены состоянием окружающей природной среды в Бориславе. По их информации, противопаводковые мероприятия в бассейне реки Понерла в районе улиц Зеленая, Луговая и Симоненко в Борислава требуют срочного финансирования.

Также необходимо построить очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 12 тыс. куб. м в сутки по ул. Дрогобычской, и коллектор бытовой канализации по ул. Нефтяной.

Как сообщало агентство, Сех просит Министерство экологии и природных ресурсов предоставить Трухановому острову в Киеве статус объекта природно-заповедного фонда.

 

Реагування органу влади на проблему:

Статтею 5 Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» визначено підстави для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації, зокрема, це негативні зміни, що сталися в навколишньому природному середовищі на значній території і які неможливо усунути без застосування надзвичайних заходів з боку держави.

Відповідно до статті 6 зазначеного Закону окрема місцевість України оголошується зоною надзвичайної екологічної ситуації Президентом України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України або за поданням Кабінету Міністрів України. До Кабінету Міністрів України пропозиції щодо оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації можуть подавати, зокрема, обласні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

До питання фінансування протипаводкових заходів у басейні р.Понерла в районі вулиць Зелена, Лугова та Симоненка в м. Борислав зазначаємо, що виконання робіт із берегоукріплення у Львівській області здійснюється Держводагентством України у межах напряму «Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету» Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженою Законом України від 24.05.2012 № 4836-VI(далі - Програма).

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 137 (із змінами), виконання робіт з берегоукріплення за Програмою здійснюється з метою захисту від шкідливої дії вод виключно сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь. Тому, Держводагентство не має можливості профінансувати протипаводкові заходи в басейні р. Понерла в районі вулиць Зелена, Лугова, Симоненка м. Борислава.

Щодо фінансування заходів з будівництва очисних споруд господарсько-побутових стічних вод повідомляємо.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" Мінприроди як головному розпоряднику бюджетних коштів передбачено видатки на виконання бюджетної програми "Здійснення природоохоронних заходів" (КПКВК 2401270).

Згідно з Порядком планування та фінансування природоохоронних заходів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - Порядок), затвердженого наказом Мінекоресурсів                     від 21.05.2002 № 189 та зареєстрованого в Мін'юсті 06.06.2002 за № 482/6770, міністерство розробляє Плани природоохоронних заходів за бюджетними програмами Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - Державний фонд) на кожний наступний бюджетний рік.

Підставою для розгляду та включення природоохоронного заходу до проекту Плану є запит про виділення коштів із Державного фонду на відповідний рік.

Запити про виділення у 2013 році коштів з Державного фонду для здійснення заходів з будівництва очисних споруд господарсько-побутових стічних вод продуктивністю 12 тис. м3 /добу у м. Бориславі по вул. Дрогобицькій; будівництва колектору побутової каналізації по вул. Нафтовій в  м. Бориславі до Мінприроди не надходили.

З огляду на зазначене, питання можливості виділення коштів для проведення цих заходів у м. Бориславі розглядатиметься у межах доведених відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" Мінприроди бюджетних асигнувань, порядку використання коштів за вищезазначеною бюджетною програмою, у разі надходження відповідних запитів, оформлених згідно з вимогами наказу Мінекоресурсів від 21.05.2002 № 189, та матеріалів, що підтверджують види та обсяги необхідних робіт (зокрема позитивних висновків комплексної державної експертизи).

До питання необхідності ліквідації екологічних і соціальних наслідків довготривалого видобутку нафти та озокериту в Бориславі на Львівщині зазначаємо, що Законом України від 07.06.2012 №4909-VI затверджено Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки. Завданням 9 цієї Програми передбачені заходи з ліквідації екологічних і соціальних наслідків довготривалого видобутку нафти та озокериту на території м. Борислава Львівської області. Замовником Програми на державному рівні визначено МНС, а відповідальними виконавцями заходів за цим напрямом визначено МНС, Міненерговугілля та Львівська облдержадміністрація.

Ситуація довкола збереження природних комплексів Труханового острова в умовах розвитку м. Києва, як сучасного мегаполісу та столиці держави, викликає занепокоєння. Питання заповідання території острова цілком підтримується МінприродиУкраїни. Проте, прийняття рішення щодо створення  території чи об’єкта природно-заповідного фонду залежить від Київської міської ради, в комунальній власності якої перебувають землі Труханового острова.

Територія Труханового острова зарезервована для заповідання рішенням Київської міської ради від 17.02.1994 № 14, але даним рішенням категорія заповідності не була визначена. МінприродиУкраїни, неодноразово розглядало та підтримувало пропозиції щодо оголошення Труханового острова  територією природно-заповідного фонду та направляло свої пропозиції до відповідних організацій.

Відповідно до Порядку створення й оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду (статті 51-53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України») першим етапом такого оголошення/створення є підготовка клопотання. Клопотання має містити обґрунтування необхідності оголошення/створення такого об’єкту ПЗФ, характеристику природоохоронної, наукової, естетичної та іншої цінності природних комплексів та об’єктів, що пропонуються для заповідання, відомості про місцезнаходження, розміри, характер використання, власників та користувачів природних ресурсів, а також відповідний картографічний матеріал. До клопотання додаються документи, що підтверджують та доповнюють обґрунтування необхідності оголошення/створення таких об’єктів. Клопотання щодо територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення в м. Києві розглядаються Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в м. Києві (далі - Держуправління). У разі схвалення клопотання проводиться його погодження з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання. На підставі результатів погодження розробляється в установленому порядку  проект створення такого об’єкту ПЗФ. Рішення про створення чи оголошення територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення в м. Києві приймається Київською міською радою.

Востаннє, у квітні 2012 року, Мінприроди України розглянуто та схвалено клопотання щодо оголошення ландшафтним заказником місцевого значення «Труханів острів», яке підготовлене Київським еколого-культурним центром. Відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та Земельного кодексу України всі проектні матеріали надіслані Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в м. Києві для його погодження з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання. За інформацією Держуправління від 02.08.2012 № 05-04/327 це клопотання надіслано на погодження до землекористувачів. До цього часу відповіді (погодження) не отримано.

Нещодавно Мінприроди України в черговий раз звернулося до Київської міської ради (лист від 12.03.2013 №3988/09/10-13) з проханням вжити відповідних заходів щодо забезпечення виконання раніше прийнятих Київською міською радою рішень стосовно заповідання цінних природних територій й об’єктів  в м. Києві.

Back to top