Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
YT_FRIDAY, 22 YT_MARCH 2019
Проекти регуляторних актів
категорія: Регуляторні акти

2017 рік

 

 

13.07.2017 проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної стратегії  управління відходами в Україні до 2030 року»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

30.06.2017 проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення змін до деяких нормативно – правових актів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

29.06.2017 проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження принципів розробки плану скорочення викидів забруднюючих речовин від підприємств гірничо-металургійного комплексу»

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

27.06.2017 доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту із впровадження електронних аукціонів із розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

22.06.2017 проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до положень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))  

20.06.2017 проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання об'єктів тваринного світу та його розміру»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))  

20.06.2017 проекту наказу «Деякі питання здійснення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))   

17.05.2017 проект наказуМінприроди "Про затвердження Змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.03.2006 № 108

(завантажити в форматі WinRAR (rar))  

05.05.2017 проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування»»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))  

05.05.2017 проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду у сезон полювання 2017/2018 років»

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

05.05.2017 проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Переліку видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Донецької області»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))  

05.05.2017 проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)»

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

28.04.2017 проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 березня 2002 року № 104»

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

27.04.2017 проект наказу Про затвердження Змін до Положення про сертифікацію екологічних аудиторів

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

 28.03.2017 проект наказу Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ.

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

23.03.2017 проект постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам установ природно-заповідного фонду України»

(завантажити в форматі Adobe (pdf) 

16.03.2017 проект постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту із впровадження електронних аукціонів із розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

03.03.2017 проект Плану заходів з реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року (текст документу та форми для надання контактних даних, зауважень та пропозицій)

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

15.02.2017 проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

30.01.2017 проект Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

17.01.2017 проект наказуПро  затвердження  уніфікованих форм  актів, складених  за  результатами  проведення  планових (позапланових) заходів  державного  нагляду   (контролю) Міністерством  екології  та  природних  ресурсів    щодо   додержання   суб’єктом господарювання  вимог ліцензійних  умов провадження  господарської діяльності   з виробництва   особливо  небезпечних   хімічних   речовин,  перелік   яких  визначається   Кабінетом   Міністрів України, та поводження з  небезпечними відходами.

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

03.01.2017 проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 963»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

2016 рік

30.12.2016 проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

30.12.2016 проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.12.2016 проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Положення про Електронний сервіс»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

06.12.2016 проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

22.11.2016 проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.11.2016 проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного переліку відходів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

10.11.2016 проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження уніфікованих форм актів, cкладених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

31.10.2016 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку визнання органу з проведення оцінки відповідності продукції встановленим екологічним критеріям» та аналіз регуляторного впливу

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

18.10.2016 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення Змін до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

18.10.2016 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів»»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

04.10.2016 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 і від 30 травня 2011 р. № 615»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

29.09.2016 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку визнання органу з проведення оцінки відповідності продукції встановленим екологічним критеріям»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

05.10.2016 Проект наказу Мінприроди «Про затвердження Змін до Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

13.09.2016 Проект закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробовувані, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

13.09.2016 Проект наказу Кабінету Міністрів України «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання вимог законодавства у сфері виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

12.07.2016 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

08.07.2016 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення змін до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

16.06.2016 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

16.06.2016 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

16.06.2016 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

16.06.2016 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1100»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

26.05.2016 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1287»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

26.05.2016 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України»

(ззавантажити в форматі WinRAR (rar))

26.05.2016 Проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.03.2016 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження змін до Положення про сертифікацію екологічних аудиторів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

10.03.2016 Проект Закону України «Про відходи»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

09.03.2016 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

09.03.2016 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

04.03.2016 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження змін до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

04.03.2016 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку органів ліцензування»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

29.02.2016 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

29.02.2016 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

19.01.2016 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1100»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

19.01.2016 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів України»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.01.2016 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.01.2016 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.01.2016 Проект постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1287»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

2015 рік

28.12.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

22.12.2015 Проект наказу Мінприроди України «Про внесення змін до технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

08.12.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 березня 2002 року № 104»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

04.12.2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 і від 30 травня 2011 р. № 615 та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

03.12.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України “Про внесення змін до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

02.12.2015 Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 37 Кодексу України про надра»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

20.11.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форми дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

09.11.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України “Про внесення змін до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

29.10.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

29.10.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку розподілу розрахункового обсягу споживання озоноруйнівних речовин»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

09.10.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення змін до Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

06.10.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України щодо поводження з відходами

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

05.10.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Положення про екологічний та радіологічний контроль товарів (вантажів) і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах діяльності митниць призначення і відправлення, та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 8 вересня 1999 року № 204»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.09.2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.09.2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.09.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів «Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.09.2015 Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 21 Кодексу України про надра»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

11.09.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення змін до Правил технічної експлуатації установок очистки газу»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

08.09.2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

01.09.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

01.09.2015 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

01.09.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

28.08.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення змін до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

19.08.2015 Проект наказу Мінприроди України «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва чавуну, продуктивність якого перевищує 2,5 тонн на годину»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

19.08.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форми дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

18.08.2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

17.08.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України “Про внесення змін до Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.08.2015 Проект Закону України «Про охорону озонового шару»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

12.08.2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1998 № 1287»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

12.08.2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

16.07.2015 Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

10.07.2015 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення надання водних об’єктів в користування на умовах оренди»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

03.07.2015 Проект постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

01.07.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів» та аналізу регуляторного впливу

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

30.06.2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України«Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

15.06.2015 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування державної системи моніторингу довкілля»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

10.06.2015 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

12.05.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку погодження ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин для отримання ліцензій на експорт / імпорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

06.05.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

06.05.2015 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про надання дозволу на проведення позапланових перевірок щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

06.05.2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання поводження із використаною тарою та пакувальними матеріалами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

30.04.2015 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про надання дозволу на проведення позапланових перевірок щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

24.04.2015 Проект Положення про наукову та науково-технічну діяльність природних і біосферних заповідників та національних природних парків

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

22.04.2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екологічної мережі»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

31.03.2015 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

24.03.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 20 березня 2001 року № 110»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

23.03.2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1100»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

03.03.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), продуктивністю, яка перевищує 2,5 тонни на годину (установки газокисневого рафінування сталі)»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

03.03.2015 Проект наказу Мінприроди України «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), включаючи безперервний розлив, продуктивність якого перевищує 2,5 тонни на годину (кисневих конвертерів)»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

03.03.2015 Проекту наказу Мінприроди України «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва вапна в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

20.02.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів у сфері здійснення державного екологічного контролю»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

17.02.2015 Проект наказу Мінприроди «Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

31.01.2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

27.01.2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.01.2015 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров’я України від 18 січня 2000 року № 15/7»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

20.01.2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, Порядку подання декларації про відходи та її форми»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

20.01.2015 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про утилізацію транспортних засобів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

2014 рік

11.12.2014 Проект Закону України «Про охорону озонового шару»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

28.11.2014 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про надання дозволу на проведення позапланових перевірок»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

24.11.2014 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про надання дозволу на проведення позапланових перевірок»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

18.11.2014 Проект ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНУ ОСВІТНЬО-ВИХОВНУ РОБОТУ УСТАНОВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

(завантажити в форматі Microsoft Word (docх))

13.11.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України “Про приведення деяких нормативно – правових актів Міністерства екології та природних ресурсів України у відповідність до законодавства України”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

03.11.2014 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

09.10.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення змін до наказу Мінекобезпеки від 08.09.1999 № 204»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

07.10.2014 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про надання дозволу на проведення позапланової перевірки»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

07.10.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства екології та природних ресурсів України щодо поводження з відходами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

17.09.2014 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про утилізацію транспортних засобів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

20.08.2014 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 26 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

20.08.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Положення про наукову та науково-технічну діяльність природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків загальнодержавного значення"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

20.08.2014 Проект Указу Президента України «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

20.08.2014 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про питання здійснення державного геологічного контролю»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

13.08.2014 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та подання декларації про відходи»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

05.08.2014 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

31.07.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України “Про внесення змін до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

24.07.2014 Проект Закону України “Про внесення змін до Водного і Земельного кодексів України щодо земель водного фонду”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

08.07.2014 Проект Закону України “Про упаковку та відходи упаковки”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

07.07.2014 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо приведення його у відповідність до вимог законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

24.06.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.07.2005 № 245

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

20.06.2014 Проект ПОСТАНОВи КАБІНЕТу МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 915»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

06.06.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

30.05.2014 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та подання декларації про відходи»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

30.05.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України “Про внесення Змін до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

28.05.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форми Запиту про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

28.05.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форми Запиту про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища» (Оновлено)

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.05.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форми дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

20.05.2014 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру постів (пунктів, станцій, моніторингових ділянок) спостережень за об’єктами довкілля"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

16.05.2014 Зміни до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 вересня 2010 року № 429 «Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1384/18679

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

16.05.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про встановлення норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду у сезон полювання 2014/2015 років»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.05.2014 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері користування надрами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.05.2014 Проект постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною службою геології та надр »

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.05.2014 Проект Закону України «Про внесення зміни до пункту 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.05.2014 Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 21 Кодексу України про надра»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.05.2014 Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 39 Кодексу України про надра»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

29.04.2014 Проект Закону України «Про охорону озонового шару»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

29.04.2014 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо приведення його у відповідність до вимог законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

25.04.2014 Проект Кодексу України про надра (нова редакція)

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

25.04.2014 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

17.04.2014 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог стосовно охорони довкілля під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

11.04.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), продуктивністю, яка перевищує 2,5 тонн на годину (установки газокисневого рафінування сталі)»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

04.04.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення змін до Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

01.04.2014 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

28.03.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форми Запиту про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища» та аналізу регуляторного впливу

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.03.2014 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

26.02.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форми Запиту про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

17.02.2014 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволу на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також проведення заходів щодо схрещування диких тварин або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

17.02.2014 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право займатись розведенням у напіввільних умовах чи в неволі тварин, які занесені до Червоної книги України, або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

17.02.2014 Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на утримання диких тварин у неволі, або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

17.02.2014 Проект постанови Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.02.2014 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення змін до Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

08.01.2014 Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною)»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

08.01.2014 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

2013 рік

31.12.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

25.12.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволу на вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі "

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

23.12.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження документів дозвільного характеру у сфері поводження з відходами"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

23.12.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Типового договору оренди водних об’єктів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

20.12.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до Порядку формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

20.12.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання дозволів на проведення заходів, спрямованих на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачених проектом організації території природного заповідника"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

18.12.2013 Проект наказу Міністерство екології та природних ресурсів України "Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

17.12.2013 Проект наказу Міністерство екології та природних ресурсів України та Міністерство промислової політики України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства промислової політики України від 18 січня 2000 року № 16/22"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

12.12.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

11.12.2013 Проект Наказу Мінприроди  «Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці, Державного комітету України по геології і використанню надр, Державного комітету України по земельних ресурсах від 30 листопада 1995 року № 136/18/22/4»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

10.12.2013 Проект Наказу Мінприроди  «Про впровадження системи поводження з небезпечною використаною тарою і пакувальними матеріалами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

09.12.2013 Проект Наказу Мінприроди  «Про затвердження форм обліку та звітності цільових проектів екологічної модернізації підприємств»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

09.12.2013 Проект Наказу Мінприроди  «Про внесення змін до наказів Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.11.2011 № 434 та № 433»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

03.12.2013 Проект Наказу Мінприроди  «Про затвердження Правил здійснення заходів із запобігання та ліквідації забруднень навколишнього природного середовища нафтою, нафтопродуктами та нафтовідходами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

12.11.2013 Проект Наказу Мінприроди «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 28 грудня 1998 року № 191»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

08.11.2013 Проект Наказу Мінприроди «Про затвердження форм звітності про заходи зі збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) та інструкції щодо їх заповнення»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

08.11.2013 Проект Закону України "Про ратифікацію Поправок до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

07.11.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо приймання утворюваних на суднах відходів і забруднених вод"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

04.11.2013 Проект Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Водної стратегії  України на період до 2025 року"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

04.11.2013 Проект Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо зменшення рівня забруднення внутрішніх морських вод і територіального моря з метою запобігання зростанню антропогенного впливу на навколишнє природне середовище та відновлення екосистеми Азовського і Чорного морів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

30.10.2013 Проект Кодексу України про надра (нова редакція)

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

18.10.2013 Проект Наказу Мінприроди "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з видобутку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

18.10.2013 Проект Наказу Мінприроди "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з видобутку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

10.10.2013 Проект Наказу "Про затвердження форм довідки про прийняття транспортного засобу на утилізацію, звіту про транспортні засоби, прийняті на утилізацію, звіту про утилізовані транспортні засоби"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

08.10.2013 Проект Наказу Про затвердження Порядку здійснення акредитації науково-дослідних установ та організацій, яким надається право на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів з метою біологічної та (або) екологічної оцінки і розроблення екологічних нормативів та регламентів їх застосування

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

08.10.2013 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про утилізацію транспортних засобів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

07.10.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Розміру плати за проведення державної реєстраціїта перереєстрації пестицидів і агрохімікатів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

17.09.2013 Проект Наказу "Про внесення змін до наказу Мінприроди України від 05 лютого 2013 року № 40"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

16.09.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

12.09.2013 Проект Наказу "Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення страхових компаній, що надаватимуть послуги з екологічного страхування"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

11.09.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту з поводження з відходами електронного та електричного обладнання"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

10.09.2013 Проект Закону України "Про внесення змін до Водного кодексу України (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом)"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

06.09.2013 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

05.09.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

27.08.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

27.08.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Розміру плати за проведення державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.08.2013 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих орнаізмів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

16.08.2013 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України " Про внесення змін до Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних націй про зміну клімату"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

16.08.2013 Проект наказу  "Про затвердження Порядку формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

13.08.2013 Проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо екологічного податку за утилізацію транспортних засобів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

13.08.2013 Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань утилізації транспортних засобів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

13.08.2013 Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо скасування коефіцієнтів, що застосовуються до ставок екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів)"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

02.08.2013 Проект Наказу Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

02.08.2013 Проект Наказу "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

01.08.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів Україн "Про внесення змін до критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

31.07.2013 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

30.07.2013 Проект Закону України "Про охорону озонового шару"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

30.07.2013 Проект Наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 липня 2002 року № 294"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

29.07.2013 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

22.07.2013 Проект Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013 — 2020 роки"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

18.07.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку погодження Державною службою геології та надр місць розташування гірничодобувних об'єктів і підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин і скидання стічних вод, до початку проектних робіт"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

11.07.2013 Проект Наказу "Про внесення змін до наказу Мінприроди  від 10 серпня 2008 року № 464"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

10.07.2013 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

04.07.2013 Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог стосовно охорони довкілля під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

04.07.2013 Проект Закону України "Про внесення змін до Водного кодексу України (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом)"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

01.07.2013 Проект Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

18.06.2013 Проект Наказу "Про затвердження форми заявки та дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення  та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.06.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 963"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.06.2013 Проект Наказу "Про внесення зміни до пункту 3 наказу Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства фінансів України від 22 жовтня 2012 року № 538/1109"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

04.06.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Технічного регламенту з екологічного маркування"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

27.05.2013 Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 65 Кодексу України про надра"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

22.05.2013 Проект Кодексу України про надра (нова редакція)

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

29.04.2013 Проект наказу "Про внесення змін до Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

22.04.2013 Проект Закону України "Про ратифікацію Україною Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

22.04.2013 Проект Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

17.04.2013 Проект наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форми заявки та дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

09.04.2013 Прект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

05.04.2013 Проект наказу Мінприроди України "Про внесення змін до нормативно-правових актів та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів, у зв’язку з оптимізацією повноважень на місцевому рівні"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

01.04.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Технічного регламенту з екологічного маркування"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

01.04.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

01.04.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

28.03.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Санітарних правил у лісах України та здійснення державного контролю за додержанням вимог цих правил"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

27.03.2013 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку природно-заповідної справи та приведення у відповідність до вимог законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

27.03.2013 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку обліку результатів робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

27.03.2013 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

27.03.2013 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

26.03.2013 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання поводження з генетично модифікованими організмами)»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

26.03.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 915"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

25.03.2013 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку природно-заповідної справи та приведення у відповідність до вимог законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.03.2013 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів «Про встановлення Мінімальних розмірів плати за послуги з організації збирання, заготівлі та утилізації зношених шин»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.03.2013 Проект спільного наказу Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства доходів і зборів «Про затвердження Порядку збирання, заготівлі та утилізації зношених шин і здійснення відповідного контролю»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.03.2013 Проект постанови кабінету міністрів України "Про затвердження Розміру плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

19.03.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

15.03.2013 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку здійснення акредитації науково-дослідних установ та організацій, яким надається право на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів з метою біологічної та (або) екологічної оцінки і розроблення нормативів та регламентів їх застосування"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.03.2013 Проект постанови кабінету Міністрів України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

13.03.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

12.03.2013 Проект Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013 — 2020 роки"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

05.03.2013 Проект спільного наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Національного агентства України з питань державної служби "Про створення та забезпечення функціонування Міжгалузевого координаційного центру з екологічної освіти для сталого розвитку"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

27.02.2013 Проект Закону України «Про захист озонового шару»

(завантажити повний документ в форматі Rich Text Format (rtf))

27.02.2013 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України “Про внесення змін до Порядку взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

25.02.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та Положення про автоматизовану інформаційно-аналітичну систему моніторингу навколишнього природного середовища та забезпечення доступу до екологічної інформації»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.02.2013 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Регламенту подання інформації про проведення  рубок деревини у лісах»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

08.02.2013 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14 червня 1999 року № 129”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

30.01.2013  Проект Кодексу України про надра (нова редакція)

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

30.01.2013  Проект Закону України „Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо посилення вимог стосовно охорони довкілля під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок)” 

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

29.01.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку і правил обов’язкового страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

29.01.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку і правил проведення обов’язкового страхування  майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

29.01.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

28.01.2013 Проект Закону України "Про упаковку та відходи упаковки»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

28.01.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту про термічне оброблення відходів виробництва та споживання”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.01.2013 Проект постанови Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання об`єктів тваринного світу та його розміру»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

18.01.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

18.01.2013 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини» 

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

17.01.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

16.01.2013 Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації положень Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

09.01.2013 Проект Закону України „Про внесення змін до Земельного і Водного кодексів України щодо земель водного фонду” 

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

08.01.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров’ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою» 

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

04.01.2013 Проект наказу Мінприроди України «Про запровадження надання адміністративних послуг Міністерством екології та природних ресурсів за принципом «Єдиного вікна»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

02.01.2013 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження  форм документації підрозділів інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції України та її територіальних органів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

02.01.2013 Проект наказу Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінфіну «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

2012 рік

29.12.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

25.12.2012 Проект наказу «Про затвердження Інструкції щодо оформлення охоронних зобов’язань»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

24.12.2012 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

24.12.2012 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Положення про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.12.2012 Проект наказу Мінприроди України "Про затвердження Порядку проведення державної акредитації науково-дослідних установ та організацій, яким надається право на проведення державних випробувань препаратів для біологічної та екологічної оцінки і розроблення нормативів та регламентів їх безпечного застосування"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

14.12.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1655і від 13 березня 2002 р. № 302»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

11.12.2012 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення змін до наказу Мінприроди від 13.01.2012 №8 «Про затвердження Регламенту встановлення наявності або відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, що плануються до ввезення або вивезення»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

10.12.2012 Проект наказу Мінприроди України "Про затвердження Інструкції щодо оформлення охоронних зобов’язань"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

10.12.2012 Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

10.12.2012 Проект Закону України «Про упаковку та відходи упаковки»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

05.12.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

05.12.2012 Проект наказу Мінприроди України “Про внесення змін до наказу Мінприроди від 25.03.96 № 149”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

05.12.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту про термічне оброблення відходів виробництва та споживання”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

05.12.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Розміру плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

03.12.2012 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення змін до Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

29.11.2012 Проект спільного наказу Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

28.11.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань користування надрами"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.11.2012 Проект постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

13.11.2012 Проект наказу Мінприроди «Про затвердження Методики оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних)цільових екологічних програм»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

13.11.2012 Проект Кодексу України про надра (нова редакція)

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

05.11.2012 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Положення про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

09.11.2012 Проект наказу «Про внесення змін до Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

08.11.2012 Проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та погоджень клопотаньводокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

27.10.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 915"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

22.10.2012 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із ратифікацією Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

22.10.2012 Проект наказу Мінприроди “Про внесення змін до наказу Мінприроди від 25.03.96 № 149”

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

18.10.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами тарозроблення,затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

18.10.2012 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для плавки феросплавів, з плавильною потужністю, що перевищує 20 тонн на день"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

05.10.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 301 і від 25 липня 2007 р. № 953"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

03.10.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 1075 і від 5 жовтня 2011 р. № 1031"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

28.09.2012 Проект Кодексу України про надра (нова редакція)

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

28.09.2012 Проект Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Українита Міністерства екології та природних ресурсів України«Про затвердження Порядку утилізації,знищення та знешкодження обліковогоматеріалу ГМО, одержаного привипробуваннях, непридатних абозаборонених до використання ГМО,а також тари від них»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

24.09.2012 Проект наказу Мінприроди «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

19.09.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

19.09.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

19.09.2012 Проект Закону України «Про упаковку та відходи упаковки»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

12.09.2012 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Правил і норм утримання дельфінів в умовах неволі"

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

07.09.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Санітарних правил у лісах України та здійснення державного контролю за додержанням вимог цих правил"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

05.09.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання заготівлі та утилізації транспортних засобів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

04.09.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

03.09.2012 Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо видачі документів дозвільного характеру)"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

31.08.2012 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про екологічний аудит»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

28.08.2012 Проект спільного наказу Мінприроди України та Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

27.08.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань користування надрами"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

27.08.2012 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку використання нафтових, газових та інших свердловин, що ліквідовані та обліковуються у державному реєстрі свердловин"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

21.08.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни в додаток 2 до Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

20.08.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/виділенням»

(завантажити в форматі Microsoft Word (docx))

17.08.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань користування надрами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

15.08.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та Положення про автоматизовану інформаційно-аналітичну систему моніторингу навколишнього природного середовища та забезпечення доступу до екологічної інформації»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

03.08.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження такс для обчислення розмірушкоди, заподіяної порушеннямприродоохоронного законодавства у межах територійта об'єктів природно-заповідного фонду України”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

02.08.2012 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку здійснення екологічного та радіологічного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон (пунктах контролю) та в зонах діяльності митниць призначення і відправлення»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

27.07.2012 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Методики оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних)цільових екологічних програм"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

23.07.2012  Проект наказу Мінприроди "Про затвердження Регламенту подання інформації про проведення рубок деревини у лісах"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

23.07.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

23.07.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку і правил проведення обов’язкового страхування  майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

23.07.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо обов’язкового страхування»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

23.07.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку і правил обов’язкового страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

23.07.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку і правил обов’язкового страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров’ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

23.07.2012 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання відносин у сфері екологічного страхування»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

16.07.2012 Проект наказу Мінприроди "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 05.11.2004 №434"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

09.07.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

09.07.2012 Проект спільного наказу Мінекономрозвитку, Мінприроди, Мінфіну «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

27.06.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо приймання утворюваних на суднах відходів і залишків вантажупортовими спорудами"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

26.06.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.06.2012 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної екологічної програми поводження з відходами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

15.06.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України«Про впровадження системи поводження з небезпечною використаною тарою і пакувальними матеріалами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

13.06.2012 Проект наказу Мінприроди «Про встановлення Мінімальних розмірів плати за послуги з організації збирання, заготівлі та утилізації зношених шин»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

13.06.2012 Проект спільного наказу Мінекономрозвитку, Мінприроди, Мінфіну «Про затвердження Порядку збирання, заготівлі та утилізації зношених шин і здійснення відповідного контролю»

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

13.06.2012 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів “Про встановлення Мінімальних розмірів плати за послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

13.06.2012 Проект спільного наказу Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів «Про затвердження Порядку збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

12.06.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання заготівлі та утилізації непридатних для використання транспортних засобів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

11.06.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації відходів електронного та електричного обладнання»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

11.06.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України«Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відходів, що утворюються у процесі надання послуг з охорони здоров'я людей, ветеринарних послуг, пов'язаних з цим дослідних робіт, а також відходи лікарських засобів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

05.06.2012 Проект Закону України «Про внесення змін до статті 31 Закону України «Про відходи»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

28.05.2012 Проект наказу Мінприроди "Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності до переліку Мінприроди"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

19.04.2012 Проект Наказу Міністерства екології та природних ресурсів "Про затвердження Порядку акредитації науково-дослідних установ та організацій, які проводять державні випробування для встановлення біологічної ефективності та екологічної безпеки пестицидів і агрохімікатів"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

12.04.2012 Проект Закону України «Про оцінку впливу на навколишнє природне середовище»

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

10.04.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження технічного регламенту про термічне оброблення відходів виробництва та споживання»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

05.04.2012 Проект Наказу Міністерства екології та природних ресурсів «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду)»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

02.04.2012 Проект Закону України "Про внесення змін до Водного та Земельного кодексів України (щодо оренди водних об’єктів)"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

23.03.2012 Проект Наказу Міністерства екології та природних ресурсів «Про затвердження Порядку збирання, видалення,знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

23.03.2012 Проект Наказу Міністерства екології та природних ресурсів "Про затвердження Порядку збирання, заготівлі та утилізації зношених шин і здійснення відповідного контролю"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

19.03.2012 Проект наказу Мінприроди "Про затвердження Порядку державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України"

(завантажити в форматі Microsoft Word (docx))

14.03.2012 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання імпорту зношеного одягу та інших зношених текстильних виробів"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

13.03.2012 Проект спільного наказу Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінфіну "Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

05.03.2012 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про визнання таким, що втратив Проект постанови Кабінету Міністрів України чинність, наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства аграрної політики України від 16 квітня 2002 року № 147/110”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

02.03.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку включення територій та об'єктів до Переліків територій та об'єктів екомережі"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

07.02.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відходів, що містять ртуть та її сполуки»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

01.02.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

30.01.2012 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства аграрної політики України від 16 квітня 2002 року № 147/110

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

24.01.2012 Проект Наказу Міністерства екології та природних ресурсів «Про затвердження Інструкції про розгляд заявок та надання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

20.01.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

13.01.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та Порядку видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

2011 рік

26.12.2011 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань включення заходів з екологізації економіки до державних цільових та галузевих програм»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

23.12.2011 Проект Наказу Міністерства екології та природних ресурсів «Про затвердження тарифів мінімального розміру плати за послуги з організації збирання, заготівлі та утилізації зношених шин»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

22.12.2011 Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо приймання утворюваних на суднах відходів і залишків вантажу портовими спорудами»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

16.12.2011 Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю)у разі переміщення їх через митний кордон України"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

7.12.2011 Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

7.12.2011 Проект Наказу Міністерства екології та природних ресурсів "Про затвердження Методики встановленнятехнологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об’єкти"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

28.11.2011 Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту з поводження з відходами електронного та електричного обладнання»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

25.11.2011 Проект Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виготовлення скла, включаючи скловолокно з плавильною потужністю, яка перевищує 20 тонн на добу"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

23.11.2011 Проект Закону України "Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

23.11.2011 Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із ратифікацією Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

3.11.2011 Проект Наказу «Про затвердження Інструкції з проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

2.11.2011 Проект Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

1.11.2011 Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

31.10.2011 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

27.10.2011 Проект Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу Україн (щодо посилення вимог стосовно охорони довкілля під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок)"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

25.10.2011 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

21.10.2011 Проект Закону України "Про упаковку та відходи упаковки"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

13.10.2011 Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку ізратифікацією Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

13.10.2011 Проект Закону України "Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

13.10.2011 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Зміни, що вносяться до Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

28.09.2011 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

28.09.2011 Проект Закону України «Про внесення змін до статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

(завантажити в форматі Microsoft Word (docx))

15.09.2011 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

15.09.2011 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до плану дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції ІІІ/6f"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

15.09.2011 Проект наказу Міністерства екології та природних  ресурсів України «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

12.09.2011 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

7.09.2011 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку справляння і розмірів збору за спеціальне використання об`єктів тваринного світу»

(завантажити в форматі Microsoft Word (docx))

5.09.2011 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження типових положень про територіальні органи Держекоінспекції України”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

18.08.2011 Проект Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про пестициди і агрохімікати» (щодо упорядкування надання адміністративних послуг)

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

10.08.2011 Проект Закону України «Про зелені насадження міст та інших населених пунктів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

3.08.2011 Проект наказу Мінприроди "Про затвердження Уніфікованої форми акту перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства та переліку основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

1.08.2011 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням» та аналізу регуляторного впливу»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

21.07.2011 Проект наказу  Міністерства екології та природних ресурсів України  «Про затвердження Правил використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

19.07.2011 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 557 і від 13 березня 2002 р. № 301»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

19.07.2011 Проект наказу Мінприроди України «Про затвердження Порядку  погодження Мінприроди України надання надр у користування»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

12.07.2011 Проект Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України від 21 вересня 2000 року №1989-ІІІ "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

25.06.2011 Проект наказу Мінприроди "Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забрюднюючих речовин із устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду)"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

16.06.2011 Проект наказу Мінприроди "Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

15.06.2011 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил транспортування тварин"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

14.06.2011 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації окремих видів відходів відпрацьованих мастил (олив), як вторинної сировини”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

10.06.2011 Проект наказу Мінприроди "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України  від 13.12.2001 №465"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

8.06.2011 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови  Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 256"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

8.06.2011 Проект Національного плану  виконання Cтокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

3.06.2011 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

2.06.2011 Проект наказу Мінприроди "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умовпровадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами"

(завантажити повний документ в форматі Rich Text Format (rtf))

2.06.11 Проект наказу Мінприроди "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з  переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України)"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

2.06.11 Проект наказу Мінприроди "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

2.06.11 Проект наказу Мінприроди "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно  з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

31.05.2011 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

30.05.2011 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України “Про внесення змін до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів”

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

29.05.2011 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

17.05.2011 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

16.05.2011 Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

16.05.2011 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище  в транскордонному контексті»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

11.05.2011 Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

4.05.2011 Проект Закону України „Про внесення змін до Земельного і Водного кодексів України щодо земель водного фонду”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

3.05.2011 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Переліку кодів для технічних продуктів  і пестицидних препаратів міжнародної системи кодування»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

12.04.2011 Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження розмірів тарифів на проведення державної екологічної експертизи документації щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

11.04.2011 Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Державною службою еології та надр, Державною екологічною інспекцією»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

6.04.2001 Проект спілного наказу Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

5.04.2011 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного геодезичного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

5.04.2011 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

5.04.2011  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 844 «Про затвердження Основних положень створення Державної геодезичної мережі України»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

1.04.2011 Проект Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2011-2015 роки”

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

1.04.2011 Проект Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

30.03.2011 Проект наказу Мінприроди “Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про надра”

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

21.03.2011  Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 1995 р.  № 484»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

12.03.2011  Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про металобрухт"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

2.03.11 Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

2.03.11 Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

15.02.11 Проект наказу Мінекології "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.03.2005 № 21/104"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

15.02.11 Проект наказу Мінекології "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства екології та природних ресурсів"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

1.02.11 Проект Закону України  «Про внесення змін до статті 25 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

25.01.11 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі»

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

Проект наказу Мінприроди, Держкомпідприємництва "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету лісового господарства, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Комітету України з питань геології та використання надр, Державної податкової адміністрації України

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

Про визнання таким , що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету України по геології і використанню надр

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

10.01.11 Проект спільного наказу Державного комітету лісового господарства України, Міністерства фінансів України, Міністерства екології та природних ресурсів України та Державної податкової адміністрації України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету лісового господарства, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України від 15.10.99 № 91/241/129/236/565"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

10.01.11 Проект спільного наказу Міністерства екології та природних ресурсів України і Державної податкової адміністрації України "Про визнання такими, що втратили чинність, наказу Комітету України з питань геології та використання надр, Державної податкової адміністрації України від 23.06.99 № 105/309 та наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Державної податкової адміністрації України від 19.07.99 № 162/379"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

10.01.11 Проект спільного наказу Міністерства екологій та природних ресурсів України, Державної податкової адміністрації та Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 8 лютого 2001 року № 37/45/73/44"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

10.01.11 Проект Закону України "Про реформування та вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального і невиснажливого використання природних ресурсів та екологічної безпеки, зменшення регуляторного тиску на суб’єктів господарювання"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

2010 рік

17.12.10 Проект наказу "Критерії оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

6.12.10 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту з поводження з відходами електронного та електричного обладнання"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

Проект наказу "Про затвердження Інструкції з проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

6.12.10 Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зменшення документів дозвільного характеру у сфері поводження з відходами)"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

24.11.10 Проект наказу Мінприроди від 30.09.2010 № 429 "Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

19.11.10 Проект Закону України "Про ратифікацію Україною Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

19.11.10 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо приймання утворюваних на суднах відходів і залишків вантажу портовими спорудами"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

10.11.10 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

24.11.10 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження розмірів тарифів на проведення державної екологічної експертизи документації щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі"

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

19.10.10 Проект Кодексу України про надра (нова редакція)

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc))

 

Back to top