Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
YT_TUESDAY, 19 YT_MARCH 2019
Наказ від 20.05.2014 № 159 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти»

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

НАКАЗ

  20.05.2014                          Київ                                  № 159

 

 

Про попередню оплату товарів,
робіт і послуг за бюджетні кошти

 

З метою реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі

НАКАЗУЮ:

1. Дозволити розпорядникам коштів нижчого рівня, одержувачам бюджетних коштів, у разі необхідності, передбачати у договорах про закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти попередню оплату виключно в порядку та в строки, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

2. Взяти до відома, що розпорядники коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів:

2.1. Спрямовують бюджетні кошти на виконання договорів, умовами яких передбачена попередня оплата, виключно в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами асигнувань загального фонду, планами спеціального фонду, планами використання бюджетних коштів і помісячними планами використання бюджетних коштів.

2.2. Забезпечують облік фактичних та касових видатків бухгалтерськими службами у розрізі кодів економічної класифікації з дотриманням термінів погашення дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок попередньої оплати за кожним договором окремо.

3. Покласти персональну відповідальність на розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, в особі керівників, за дотриманням вимог законодавства при здійсненні попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, а також порядку та термінів здійснення такої оплати.

4. Відповідальним за виконання бюджетних програм (напрямів), за якими здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, в місячний термін після здачі щоквартальної та річної звітності готувати та надавати Сектору внутрішнього аудиту та контролю центрального апарату Мінприроди для подальшого використання в роботі інформаційну довідку про розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, що допустили прострочення термінів дебіторської заборгованості встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

5. Визнати таким, що втратив чинність наказ Мінприроди від 11 вересня 2013 року № 385 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти».

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю покласти на заступника Міністра-керівника апарату Настасенка О.Г.

 

Міністр                                                                                                                               А.В. Мохник

 

Back to top