Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
YT_THURSDAY, 22 YT_AUGUST 2019
Акти Верховної Ради України
категорія: Закони України

Нормативно-правові акти Верховної Ради України у сфері природоохоронної діяльності

Перелік не є вичерпним та остаточним і постійно змінюється з розвитком системи екологічного законодавства.

Згадані нормативно-правові акти знаходяться на сайті: www.rada.gov.ua

Закон України від 05.06.2013 № 325-VII "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про співробітництво у сфері ядерної і радіаційної безпеки, зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему"

Закон України від 21.02.2006 № N 3447-IV "Про захист тварин від жорстокого поводження"

Закон України від 01.06.2000 № 1775-ІІІ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Закон України від 16.10.2012 № 5433-VI "Про прийняття Поправок до Угоди про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану"

Закон України від 06.07.2012 № 5179-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відходи"

Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року"

Закон України від 17.05.2012 № 4769-VI "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" щодо упорядкування надання адміністративних послуг"

Закон України від 17.05.2012 № 4713-VI "Про внесення зміни до статті 15 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Постанова Верховної Ради України "Про запровадження в Україні особливої церемонії - проведення 22 червня кожного року Хвилини пам'яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"

Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року"

Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України  на період до 2020 року"

Закон України "Про ратифікацію Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат"

Кодекс водний, від 1995.06.06, № 213/95-ВР "Водний кодекс України"

Закон України  від 2001.01.18, № 2245-III "Про об'єкти підвищеної небезпеки"

Кодекс земельний, від 2001.10.25, № 2768-III "Земельний кодекс України"

Кодекс лісовий, від 1994.01.21, № 3852-XII "Лісовий кодекс України"

Кодекс про надра, від 1994.07.27, № 132/94-ВР "Кодекс України про надра"

Закон України  від 1998.03.05, № 187/98-ВР "Про відходи"

Закон України від 2002.01.17, № 2988-III "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства"

Закон України  від 1991.06.25, № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища"

Закон України від 2002.01.10, № 2918-III "Про питну воду та питне водопостачання"

Закон України від 1997.12.23, № 771/97-ВР "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини"

Закон України  від 1999.05.05, № 619-XIV "Про металобрухт"

Закон України від 2004.06.24, № 1864-IV "Про екологічну мережу України"

Закон України від 2004.06.17, № 1808-IV "Про державну експертизу землевпорядної документації"

Закон України  від 2000.10.05, № 2026-III "Про курорти"

Закон України  від 2004.06.24, № 1862-IV "Про екологічний аудит"

Закон України  від 2000.02.22, № 1478-III "Про мисливське господарство та полювання"

Закон України від 2003.06.19, № 963-IV "Про державний контроль за використанням та охороною земель"

Закон України від 1992.10.16, № 2707-XII "Про охорону атмосферного повітря"

Закон України від 2003.06.19, № 962-IV "Про охорону земель"

Постанова Верховної Ради, від 2003.11.20, № 1310-IV "Про стан дотримання вимог природоохоронного законодавства при здійсненні діяльності, пов'язаної з надрокористуванням в Україні"

Закон України від 2003.07.09, № 1067-IV "Про приєднання України до Угоди про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану"

Закон України від 2003.07.09, № 1066-IV "Про ратифікацію Протоколу про воду та здоров'я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року"

Закон України від 1999.04.09, № 591-XIV "Про рослинний світ"

Постанова Верховної Ради, від 1998.03.05, № 188/98-ВР "Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки"

Постанова Президії Верховної Ради, від 1993.05.31, № 3239-XII "Про впорядкування управління природними, біосферними заповідниками та національними природними парками"

Постанова Президії Верховної Ради, від 1994.08.05, № 97/94-ПВ "Про програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні"

Постанова Верховної Ради, від 1993.12.23, № 3788-XII "Про впорядкування управління заповідниками та національними природними парками"

Закон, від 1992.06.16, № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд України"

Постанова Верховної Ради, від 1997.02.27, № 123/97-ВР "Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води"

Постанова Верховної Ради, від 1994.09.22, № 177/94-ВР "Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні"

Постанова Верховної Ради, від 2000.07.13, № 1885-III "Про Концепцію розвитку рибного господарства України"

Закон України від 1995.06.30, № 255/95-ВР "Про поводження з радіоактивними відходами"

Закон України  від 1995.05.16, № 162/95-ВР "Про виключну (морську) економічну зону України"

Постанова Верховної Ради, від 1992.06.16, № 2457-XII "Про введення в дію Закону України "Про природно-заповідний фонд України"

Закон України від 2000.01.14, № 1393-XIV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції"

Постанова Верховної Ради, від 1999.12.14, № 1289-XIV "Про об'єднання проектів законів України про Програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки і про Національну програму збереження біологічного різноманіття на 2000 - 2015 роки"

Постанова Верховної Ради, від 1999.10.20, № 1164-XIV "Про Закон України "Про мисливське господарство та полювання"

Постанова Верховної Ради, від 1994.02.04, № 3939-XII "Про ратифікацію Конвенції про захист Чорного моря від забруднення"

Постанова Верховної Ради, від 1994.01.21, № 3853-XII "Про введення в дію Лісового кодексу України"

Постанова Верховної Ради, від 1997.06.05, № 320/97-ВР "Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки"

Закон України  від 2000.01.14, № 1389-XIV "Про меліорацію земель"

Закон України від 2000.07.13, № 1908-III "Про зону надзвичайної екологічної ситуації"

Закон України від 2000.09.14, № 1947-III "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами"

Закон України від 2000.09.21, № 1989-III "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки"

Закон України від 2001.03.22, № 2333-III "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів"

Закон України від 2001.12.13, № 2894-III "Про тваринний світ"

Закон України від 1995.02.09, № 45/95-ВР "Про екологічну експертизу"

Закон України від 2004.02.04, № 1430-IV "Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату"

Закон України  від 2002.02.07, № 3055-III "Про Червону книгу України"

Закон України від 1998.10.14, № 180-XIV "Про захист рослин"

Закон України від 2004.02.19, № 1516-IV "Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 року"

Закон України від 2005.09.07, № 2831-IV "Про ратифікацію Європейської ландшафтної конвенції"

Закон України від 2005.09.06, № 2806-IV "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Закон України від 2005.05.31, № 2604-IV "Про географічні назви"

Закон України від 2005.0.03, № 2455-IV "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки"

Закон України від 2006.10.18, № 255-V "Про ратифікацію Поправок до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар"

Закон України від 2006.02.2318, № 3503-IV "Про хімічні джерела струму"

Закон України від 2007.05.31, № 1103-V "Про державну систему біобезпеки при створенні,випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

Закон України від 2007.04.18, № 949-V "Про ратифікацію Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі"

Закон України від 2007.04.05, № 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Back to top