Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
YT_SUNDAY, 21 YT_APRIL 2019
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА
Основна категорія: Діяльність
Оцінка впливу інвестицій в зелену економіку в Україні: секторальне дослідження з фокусом на енергетику та органічне сільське господарство

(завантажити в форматі WinRAR (rar))

Додатки до Проекту Закону України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

Проект Закону України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

Рішення № 1386/2013/EU Європейського парламенту та ради від 20 листопада 2013 р. про Загальну програму дій Союзу з охорони навколишнього середовища до 2020 року «Жити добре в рамках обмеженості ресурсів нашої планети»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

проект Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

Оцінка виконання Стратегії державної екологічної політики України на період до 2020 року та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки (Проект)

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

Таблиця обліку та стану врахування зауважень громадськості до проекту Закону України "Про зміни та доповнення до Закону України "Про Основні засади (стратегію) держаної екологічної політики України на період до 2020 року"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

Таблиця обліку та стану врахування зауважень структурних підрозділів Мінприроди та центральних органів виконавчої влади до проекту Закону України "Про зміни та доповнення до Закону України "Про Основні засади (стратегію) держаної екологічної політики України на період до 2020 року"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

Зміни та доповнення до Закону України "Про Основні засади (стратегію) держаної екологічної політики України на період до 2020 року" (другий проект)

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

Таблиця обліку та стану врахування зауважень громадськості до проекту Закону України "Про зміни та доповнення до Закону України "Про Основні засади (стратегію) держаної екологічної політики України на період до 2020 року"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

Зміни та доповнення до Закону України "Про Основні засади (стратегію) держаної екологічної політики України на період до 2020 року"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

узагальнена інформація місцевих органів виконавчої влади щодо розроблення та затвердження місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У 2012 РОЦІ З ОБОВ’ЯЗКОВИМ РОЗДІЛОМ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ОРХУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

Узагальнена інформація Семінару «РОЗРОБЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПЛАНІВ ДІЙ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА – АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ»

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

Узагальнена інформація місцевих органів виконавчої влади щодо розроблення та затвердження місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

Звіт про реалізацію у 2012 році Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

(в рамках виконання Угоди між Урядом України та ЄС про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України»)

(завантажити в форматі Microsoft Word (docx))

Заключний звіт з науково-дослідної роботи "Проведення аналізу стану реалізації регіональної екологічної політики" згідно договору від 19.10.2012 № 143/270/10/2

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

Національна доповідь України про стан виконання положень"Порядку денного на ХХІ століття" за десятирічний період(заключний)

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

Звіт "Оцінка ефективності державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища за період 2000-2010 років згідно з показниками, визначеними в Законі України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" 

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

Звіт про науково-дослідну роботу “Підготовка звіту про реалізацію національної екологічної політики у 2011 році з обов’язковим розділом щодо дотримання оргуської конвенції”

(Звіт про реалізацію Національної екологічної політики у 2011 році з обов`язковим розділом щодо дотримання Оргуської конвенції підготовлений на замовлення Міністерства екології та природиних ресурсів України Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем. Звіт підготовлено на виконання Закону України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки)

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

Технічне завдання до секторальної програми ЄС «Підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України (Мінприроди) в реалізації Програми бюджетної підтримки сектору»

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

Пріоритетні напрями роботи Мінприроди, спрямовані на подолання наслідків світової фінансової кризи та подальший соціально-економічний розвиток країни

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011 - 2015 роки"

(завантажити в форматі Microsoft Word (doc)

Проект "Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року" 

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

Наказ Мінприроди від 28.07.2010 № 298 "Про утворення Робочої групи з підготовки проекту "Національного плану дій охорони навколишнього природного середовища України на період з 2011 до 2015 року"

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

Наказ Мінприроди від 28.07.2010 № 299 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи з підготовки проекту "Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України ні період з 2011 до 2015 року" 

(завантажити в форматі WinRAR (rar)

Back to top