Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
С-7 Біохімічне споживання кисню (БСК) та концентрація азоту амонійного в річковій воді
С - 7. Біохімічне споживання кисню (БСК-5) та концентрація амонійного азоту в річках

(завантажити в форматі Microsoft Excel (xls))

Короткий опис:

Біохімічне споживання кисню – кількість розчиненого кисню, що споживається організмами для аеробного розкладання органічних речовин, що містяться у воді, на свій ріст і розмноження, створення біомаси. Наявність великої кількості органічних речовин може привести до зниження якості річкової води та зменшення біорізноманіття водних видів. Джерелами появи у воді річок органічних речовин та азоту амонійного є комунальні скиди зворотних вод з  очисних споруд та без очистки, промислові стічні води, стоки з сільськогосподарських угідь та від сільськогосподарських підприємств.

Показник характеризує стан забруднення водних об’єктів, основними індикаторами якого є вміст органічних речовин та амонійних сполук, від яких у значній мірі залежать умови для збереження необхідного рівня вмісту кисню у річках.

В структурі РС-Т-С-В-Р показник «Біохімічне споживання кисню (БСК) та концентрація азоту амонійного в річковій воді» (С) має зв’язок з показниками «Забруднені стічні води» (Т та Р), «Біогенні речовини в прісній воді» (С), «Якість питної води» (С).

 

Одиниці вимірювання:

БСК в річковій воді вимірюється у мг О2/л, що відображає споживання кисню для окислення легкоокислюваних органічних речовин впродовж 5 діб (БСК5).

Концентрації азоту амонійного в річковій воді наводяться у мг NН4/л.

 

Методологія:

Спостереження за зміною гідрохімічних показників якості води здійснюється Державним агентством водних ресурсів України відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах. Опосереднені розрахункові дані спостережень на репрезентативних постах спостережень надаються по кожному з основних басейнів річок України.

 

Коротка інтерпретація:

 

Біохімічне споживання кисню (БСК5) та концентрація азоту амонійного,
р. Дніпро

 

Back to top