Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
А-2 Якість атмосферного повітря в міських населених пунктах

Показник:

А-2 Якість атмосферного повітря в міських населених пунктах

(завантажити в форматі Microsoft Excel (xls))

Короткий опис:

Показник характеризує стан навколишнього природного середовища з точки зору якості атмосферного повітря на міських територіях, що є найбільш забрудненими і мають найбільшу щільність населення, визначає ступінь ризику для здоров’я населення, надає уявлення про ефективність екологічної політики. Представляються абсолютні значення середньорічних та максимально разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

В структурі РС-Т-С-В-Р показник «Якість атмосферного повітря в міських населених пунктах» (С) має безпосередній зв’язок з показником «Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря» (Т).

Одиниці вимірювання:

Вимірюється в мг забруднюючої речовини в кубічному метрі повітря.

Методологія:

Дані про концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі збираються у 53 містах на 162 стаціонарних та 2 маршрутних постах системи моніторингу гідрометеорологічних організацій. Основними критеріями якості є значення ГДК забруднюючих речовин в повітрі населених міст.

Розташування постів спостереження:

м. Київ

м. Харків

 

Back to top