Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
YT_FRIDAY, 22 YT_MARCH 2019
28 листопада
Наказ від 28.11.2012 № 614 "Про затвердження переліку службової інформації, якій надається гриф "Для службового користування"

Про затвердження переліку
службової інформації,
 якій надається гриф
«Для службового користування»

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1998 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію» зі змінами та з метою впорядкування і систематизації даних про службову інформацію

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік службової інформації, якій надається гриф «Для службового користування», в Міністерстві екології та природних ресурсів України, що додається.

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.06.2008 № 289 «Про затвердження переліку конфіденційної інформації, якій надається гриф «Для службового користування» (зі змінами).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра – керівник апарату                                                                         Д.Д. Мормуль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології та

природних ресурсів України

від 28.11.2012 р.№614

 

ПЕРЕЛІК

службової інформації, якій надається гриф «Для службового користування»,
в Міністерстві екології та природних ресурсів України

1. Зведені відомості про стан технічного захисту службової інформації, що є власністю держави в центральному апараті Мінприроди.

2. Листування з міністерствами, відомствами з питань таємного діловодства, діловодства з грифом «Для службового користування», технічного захисту службової інформації, що є власністю держави та стану оборонно-мобілізаційної роботи в міністерстві.

3. Відомості про звітність та листування з Міністерством надзвичайних ситуацій України та іншими органами виконавчої влади про стан цивільної оборони на мирний час.

4. Листування з органами Служби безпеки України щодо стану технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

5. Документи про службові розслідування при виявленні втрати документів, що містять інформацію «Для службового користування».

6. Зведені відомості щодо інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем Мінприроди.

7. Листування з органами Служби безпеки України щодо перевірок дотримання природоохоронного законодавства на окремих об’єктах.

8. Зведені відомості щодо паролів доступу до серверів та персональних комп’ютерів центрального апарату Мінприроди.

9. Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан організації охорони державної таємниці в міністерстві, крім відомостей, що становлять державну таємницю:

9.1. листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організація з питань забезпечення режиму секретності;

9.2. відомості щодо режимних підприємств (зон, територій) для проведення секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, заходи щодо їх охорони;

9.3. відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації гриф секретності та доступ працівників до секретних документів;

9.4. зведені відомості про фактичну обізнаність осіб з державною таємницею з використанням повної назви чи короткого змісту документів, справ, видань, якщо ці відомості не містять інформації, що становить державну таємницю;

9.5. відомості щодо облікової картки про надання допуску громадянину до державної таємниці (форма 6) та мотивованого запиту до органу Служби безпеки України про його надання;

9.6. відомості про надання/скасування допуску до державної таємниці, працівників міністерства, зайняття яких потребує допуску до державної таємниці, кількість передбачених нею посад і фактичну чисельність працівників, яким вже надано допуск до державної таємниці;

9.7. висновок державного експерта з питань таємниць про зміну або скасування ступеня секретності матеріальних носіїв інформації;

9.8. акт обстеження приміщення для проведення конкретних видів секретних робіт;

9.9.відомості про організацію, перевірку наявності, знищення та особливості поводження з секретними документами, матеріальними носіями секретної інформації (без розкриття змісту закритих документів);

9.10. відомості щодо забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва, укладання угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються службовими;

9.11. відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв’язку з виїздом в іноземні країни громадян, яким надано чи було надано допуск до державної таємниці;

9.12. відомості про порядок приймання-передачі, знищення матеріальних носіїв секретної інформації у разі зміни начальника режимно-секретного органу, реорганізації чи ліквідації режимно-секретного органу крім відомостей, що становлять державну таємницю;

9.13. зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурі секретних справ;

9.14. відомості про порядок проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці;

9.15. відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва;

9.16. відомості про фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту відкритої та службової інформації, що є власністю держави, володіння якими дає змогу ініціювати її витік, з об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи;

9.17. відомості, що розкривають зміст заходів з питань технічного захисту інформації, якщо на них не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, зареєстрованого в Мін’юсті від 17.08.2005 № 902/11182.

10. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану міністерства щодо:

10.1. організації оповіщення, управління і зв’язку, порядку переведення міністерства на режим роботи в умовах особливого періоду за окремими показниками;

10.2. життєзабезпечення населення в особливий період за окремими показниками;

10.3. показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузі на особливий період;

10.4. номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, в установах, організаціях галузі;

10.5. створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

11. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

12. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

13. Зведені відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за міністерством.

14. Відомості про стан мобілізаційної готовності міністерства, підприємств, організацій галузі, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

15. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки міністерства.

16. Відомості про окремі заходи і показники стану цивільного захисту (цивільної оборони) міністерства на особливий період, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

17. Інформація щодо переліку та обсягів ввозу та вивозу озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, до моменту опублікування їх на офіційному  сайті Озонового Секретаріату ООН.

18. Перелік підприємств, які імпортують або експортують озоноруйнівні речовини або товари, що їх містять, а також інформацію щодо їх господарської діяльності.

19. Проекти нормативних актів, що стосуються імпорту або експорту озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, до моменту їх розміщення для обговорення в офіційних джерелах інформації згідно з затвердженими законодавством України процедур.

20. Відомості про розвідані запаси та перспективні ресурси окремих родовищ (ділянок) тих видів корисних копалин, які постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 742 віднесені до стратегічно важливих, якщо вони перевищують мінімальні цифри запасів або ресурсів, передбачених зазначеною постановою.

21. Відомості про точне місцезнаходження на великій глибині (до 10 м) дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння та самородних дорогоцінних металів.

22. Відомості про фактичні обсяги геологорозвідувальних робіт (у фізичному і грошовому обчисленні) геологічної галузі і окремих геологічних підприємств на уран, дорогоцінні метали і коштовне каміння.

23. Відомості про розвідані запаси та перспективні ресурси окремих родовищ (ділянок) тих видів корисних копалин, балансові запаси яких в цілому по Україні становлять державну таємницю.

Back to top