Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
YT_FRIDAY, 22 YT_MARCH 2019
Про обов’язковість проведення державної екологічної експертизи об’єктів та видів діяльності

Об’єкти державної екологічної експертизи визначені у статті 14 Закону України «Про екологічну експертизу».

Відповідно до вимог частини 3 статті 13 Закону України «Про екологічну експертизу», обов’язковій державній екологічній експертизі підлягають види діяльності та об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку, перелік яких визначений постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554 (зі змінами).

Для об’єктів та видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку розробляється розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС) відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд”, а «Заява про наміри» додатково погоджується з місцевими органами самоврядування, природоохоронними та санітарними органами. 

Back to top