Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
YT_FRIDAY, 22 YT_MARCH 2019
Яким чином здійснюється подовження дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Відповідно до статті 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі-Закон) суб’єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі відповідного документу, наданого дозвільним органом.

У статті 4-1 Закону зазначається, що право на здійснення господарської діяльності може бути надано шляхом видачі або переоформлення відповідного дозволу, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до вимог Закону, подовження терміну дії дозволу на викиди є процедурою, що не передбачена базовим законодавчим актом, який регулює питання видачі дозволів на провадження господарської діяльності суб’єктам господарювання.

На підставі вищевикладеного, для отримання дозволу необхідно керуватись постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 “Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи”.

Згідно з пунктом 1.4 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, яка затверджена наказом Мінприроди України від 09.03.2006 за №108 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 29.04.2006 №341/12215, термін дії Документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, становить десять років. 

Back to top