Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
YT_FRIDAY, 22 YT_MARCH 2019
Як отримати дозвіл на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України

Відповідно до ст. 19 Закону України "Про Червону книгу України" спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій за дозволом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів на підставі рішень Національної комісії з питань Червоної книги України, прийнятих відповідно до її повноважень.

Спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України з метою отримання прибутку забороняється.

Порядок та умови отримання дозволу на добування (зростання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 01.02.1993 № 3 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і росли, занесених до Червоної книги України, форм клопотання та бланків дозволів на таке добування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.02.1993 за № 4.

Back to top