Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
YT_SUNDAY, 21 YT_APRIL 2019
Обсяги бюджетних призначень Міністерства екології та природних ресурсів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»

(завантажити документ в форматі Microsoft Excel (xls)

Інформація про обсяги бюджетних призначень Міністерства екології та природних ресурсів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"  
    тис.грн
Код Найменування видатків Закон України "Про  Державний бюджет України на  2011 рік" Примітка
загальний фонд у сумі 1 881 976,5 тис.грн.
2401010 Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів 70 513,10 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюється утримання центрального апарату Мінприроди, двох урядових органів Мінприроди (Державної служби заповідної справи, Державної служби геодезії, картографії та кадастру)
2401030 Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства екології та природних ресурсів України 27 605,00 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюються заходи, направлені на розроблення, створення та впровадження програмно-апаратної інформаційної системи Міністерства
2401040 Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 8 152,90 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюється виплата стипендій аспірантам Українського науково-дослідного інститутут екологічних проблем, фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт Міністерства та утримання НДУ "Український науковий центр екології моря"
2401090 Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів 7 398,60 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюється утримання Державної екологічної академії післядипломної освіти
2401160 Заходи зі створення  і збереження  природно-заповідного фонду,  ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 81 565,00 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюється утримання 18 національних природних парків; 4 природних заповідників; Карпатського біосферного заповідника, Державної адміністрації Лівадійського, Масандрівського, Місхорського парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення  та Кременецького ботанічного саду 
2401330 Заходи щодо очистки стічних вод в місті Одесі 10 170,00 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюються заходи відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо очищення стічних вод в м.Одесі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 №453
2401450 Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи 9 945,60 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюються заходи відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 №218, із змінами
2401460 Демаркація та делімітація державного кордону 13 605,10
2402010 Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій 5 562,40 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюється утримання Державного агентства екологічних інвестицій
2402030 Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї 320,00 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюються заходи, направлені на виконання міжнародних зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї (сплата внесків)
2404010 Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр 4 176,40 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюється утримання Державної служби геології та надр України
2404020 Розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин 500 000,00 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюються заходи відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази, в тому числі проведення робіт з буріння артезіанських свердловин, та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 №301
2405010 Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 86 383,90 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюється утримання Державної екологічної інспекції України, державних екологічних інспекцій в областях, містах Києві та Севастополі та 3 морських інспекцій (Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря, Державної екологічної інспекції Азовського моря та Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції)
2406010 Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення 613,60 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюється утримання Національної комісії з радіаційеного захисту населення України
2407010 Керівництво та управління у сфері водного господарства 6 935,90 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюється утримання  апарату Державного агентства водних ресурсів України
2407020 Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства 785,70 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюються заходи, направлені на забезпечення ефективного функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу
2407040 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства 2 169,30 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюються заходи, направлені на підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів водогосподарських організацій, державних службовців, впровадження інтенсивних та актуальних методів і технічних засобів навчання
2407050 Експлуатація державного водогосподарського комплексу 957 933,40 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюються заходи, направлені на забезпечення потреб населення і галузей національної еконоімки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, своєчасне водовідведення надлишкових вод з осушених земель, захист територій і населених пунктів від підтоплення і затоплення, створення сприятливого водо-повітряного режиму для гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних та осушених землях
2407060 Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами 3 260,80 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюються заходи відповідно до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, проведення державного моніторингу поверхневих вод, паспортизації та управління водними ресурсами, ведення водного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №137
2407090 Першочергове забезпечення населених пунктів централізованим водопостачанням 20,90 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюються заходи, направлені на налагодження належного водопостачання сільських населених пунктів, що користуються привізною або неякісною водою, створення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення шляхом упровадження комплексу взаємопов'язаних організаційно-господарських, правових, екологічних та технічних заходів з видобутку і підготовки якісної води та подачі її населенню
2407130 Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію 84 858,90 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюються заходи, направлені на обслуговування кредитних ресурсів, які використовуються під кредитну гарантію, для фінансування інвестиційного проекту комлексного протипаводкового захисту у Львівській області
спеціальний фонд у сумі 1 076 258,3 тис.грн. в тому числі за видами:
спеціальний фонд (від екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності) у сумі 321 394,5 тис.грн.
2401270 Комплексна реалізація державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів 257 115,60 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюються заходи відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для комплексної реалізації державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 №163
2401280 Здійснення природоохоронних заходів, направлених на упередження та ліквідацію наслідків негативних природних явищ 62 778,90 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюються заходи відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на запобігання виникненню та ліквідацію наслідків негативних природних явищ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 №164
2407070 Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь 1 500,00 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюються заходи відповідно до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, проведення державного моніторингу поверхневих вод, паспортизації та управління водними ресурсами, ведення водного кадастру , затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 23.02.2011 №137
спеціальний фонд (кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату у сумі 180 000 тис.грн.
2402020 Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату 180 000,00 в межах зазначеної бюджетної програми здійснюються заходи відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №348
спеціальний фонд (власні надходження бюджетних установ) у сумі 574 863,8 тис.грн.
2401010 Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів 21 137,90 надаються відповідно до вимог чинного законодавства
2401040 Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 1 150,10 надаються відповідно до вимог чинного законодавства
2401090 Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів 8 495,00 надаються відповідно до вимог чинного законодавства
2401160 Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 7 835,00 надаються відповідно до вимог чинного законодавства
2404010 Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр 16 000,00 надаються відповідно до вимог чинного законодавства
2405010 Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 14 845,10 надаються відповідно до вимог чинного законодавства
2407040 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства 1 259,70 надаються відповідно до вимог чинного законодавства
2407050 Експлуатація державного водогосподарського комплексу 504 141,00 надаються відповідно до вимог чинного законодавства
Разом 2 958 234,80  
загальний фонд 1 881 976,50  
спеціальний фонд 1 076 258,30  
Back to top